photo blog 055

photo blog 055Зерно, яке надходить на заготівельні пункти досліджують на ряд фізичних, хімічних та біологічних характеристик. В залежності від умов вирощування, технології обробітку, погоди в момент збору врожаю і здачі зерна на елеватор зерно може мати більшу чи меншу вологість, смітну домішку, фузаріозні зерна, уражені сажкою зерна, пророслі.

Оскільки різні частини колосу дозрівають нерівномірно, то в основній масі, що досягла повної зрілості, можуть бути незрілі зерна у восковій чи молочній стиглості.

Що необхідно знати, щоб здати семечку на елеватор?

Зерновий склад - елеватор - це юридична особа, яка на праві власності має зерносховище і сертифікат на відповідність послуг зі зберігання зерна та продуктів його переробки.
Зернова домішка - неповноцінні зерна пшениці та інших культурних рослин, що їх за стандартами віднесено до зернової домішки.
Засміченість зерна. Це домішки органічного й неорганічного походження, що підлягають видаленню із зерна пшениці у разі його використовування за цільовою призначеністю. Домішки поділяють на зернову і смітну.

До зернової домішки пшениці відносять:

 • бите зерно (частина механічно пошкодженого зерна культури),
 • щупле зерно (зерно невиповнене, зморщене, легковаге, здеформоване внаслідок несприятливих умов вегетації),
 • здавлене зерно (зерно механічно здеформоване, сплющене),
 • проросле зерно (зерно із корінцями або ростками, що вийшли за межі оболонки, або з ростком, який розірвав, але не вийшов на поверхню оболонки, та зерно із втраченим корінцем і ростком),
 • морозобійне зерно (зерно, ушкоджене заморозками у період визрівання, зі зміненим кольором (білувате або потемніле)),
 • ушкоджене зерно (зерно зі зміненим від кремового до світло-коричневого кольору оболонки і ендосперму внаслідок самозігрівання, висушення та ураження хворобами),
 • поїдене зерно (зерно, ушкоджене шкідниками),
 • недозріле зерно (зерно, що не досягло повної зрілості; із зеленуватим відтінком, легко деформується у разі натискання).

До смітної домішки пшениці відносять мінеральну домішку та органічну домішку. Мінеральна домішка - обмежено допустима домішка мінерального походження (пісок, грудочки землі, галька тощо). Органічна домішка - домішка рослинного походження (частинки стеблин, листків , стрижні колосся, остюки, плівки тощо), рештки шкідників зерна, насіння дикорослих неотруйних рослин. Шкідлива домішка - це домішка рослинного походження, що шкідлива для організму людини.
Фузаріозне зерно - зерно, уражене грибами роду фузаріум, білувате, іноді із плямами оранжево-рожевого кольору, легковаге, щупле, нежиттєздатне.
Зіпсоване зерно - зерно з явно пошкодженим ендоспермом від коричневого до чорного кольору та зерно, що у разі незначного надавлювання розсипається.

Величина вологості зерна, наявність незрілих зерен, сміттєвої домішки істотно впливають на стійкість партій при зберіганні. Присутність насіння бур'янів, пошкодження сажкою, фузаріозом негативно впливає на продовольчі і фуражні якості партії, що недопустимо у посівному зерні.
Для того щоб зерно могло використовуватися в продовольчо-фуражному або посівному напрямку, воно повинно відповідати вимогам чистоти і відсутності сміттєвої домішки. Вкрай важливим фактором являється вологість насіння, від якої буде залежати здатність зерна зберігатися. Вона вимірюється в момент прийому партій: від цього залежить, куди направляється зерно - в сушилку чи елеватор для зберігання. Також цей показник впливає на ціну зберігання для фермера. Оскільки додаткове досушування зерна потребує додаткових фінансових затрат.

Базові кондиції 

Багатовікова практика заготівлі і зберігання зерна різних сільськогосподарських культур підказала вимоги, яким має відповідати зерно, що приймається на елеватор. Ці вимоги сформульовані в так званих базових кондиціях, на основі яких відбуваються розрахунки з аграріями, що здають вирощене зерно.

1. Натура або вага одиниці об'єму зерна.
Зазвичай натуру виражають вагою 1 л зерна в грамах. Цей показник стандартизований для пшениці, ячменю, жита, вівса. Для цих споконвіку вирощуваних культур уже встановлені співвідношення, що зв'язують величину натури і якість зерна.
Для інших культур показник натури не встановлений, бо не являється достатньо характерним. Тому величину натури встановлюють по ступені виповненості зерна. Так званим низько натурним називають зерно, що не встигло закінчити свого розвитку внаслідок суховію, пошкодження рослин шкідниками, ранніх приморозків. Включення в базові кондиції показника натури забезпечує наповнення елеватора якісним зерном.
2. Вологість.
Найважливіший показник стійкості зерна при зберіганні.
3. Смітна домішка.
В базових кондиціях містяться дані щодо гранично-допустимих показників сміттєвої домішки (мінеральної, органічної, насіння бур'янів, насіння, що зіпсоване самонагріванням, запліснявілих і обвугленних зерен із зіпсованим ендоспермом). Зерно досліджують на наявність шкідливої домішки (сажка, гірчак, кукіль, фузаріозні зерна). Наявність сміттєвої і шкідливої домішки знижує продовольчу і фуражну цінність зерна. Наявність зернової домішки (биті і поїдені зерна досліджуваної культури, пророслі, недорозвинуті, щуплі, приморожені, зіпсовані самозігріванням чи сушкою зерна) впливає на якість зерна як сировини, зменшує його стійкість при зберіганні. Гранично-допустимий показник може варіювати в залежності від вирощуваної культури і району походження.
Зерно, що відповідає базовим кондиціям приймають по фактичній вазі і виплачують установлену суму повністю. Зерно, якість якого нижче базових кондицій може прийматися при умові, що вони не нижче гранично-допустимих кондицій.

На елеватор не приймають зерно:
 • заражене шкідниками з полинним запахом і гірким смаком,

 • зерно, що гріється, затхле,

 • зерно з характерним запахом, що не зникає при провітрюванні (запах керосину).

Таке зерно вважається недоброякісним. Такі базові обмежувальні кондиції стали потужним стимулом для підвищення якості зерна, що здається державі для переробки чи на експорт.
Якість зерна в межах однієї і тієї ж культури може сильно варіювати. Тверді і м'які сорти пшениці, ярі і озимі сорти зернових, кремениста і крохмалиста кукурудза білого і жовтого кольорів, сорти вівса значимо різняться по показникам і якості для переробки. Виникла необхідність класифікувати зернові культури і насіння інших рослин, щоб об'єднувати їх у партії. Так сформувалося поняття ГОСТ на якість зерна і насіння. Наприклад, ГОСТ на пшеницю передбачає поділ її на 5 типів по величині натури, сміттєвої домішки, вмісту дрібних зерен. У разі потреби заготівельні компанії проводять велику роботу по покращенню якості зерна. Вигідно продавати зерно можна тоді, коли Ви впевнені в його якості і чистоті. Після збору врожаю робота фермера не завершується, адже йому ще слідує зберігання і продаж зерна.

Рекомендований продукт
Семена пшеницы Акратос
  280-285
  90
  50
  90
  800.
  00 грн/міш.
  Немає на складі
  Семена пшеницы Антоновка
   275-278
   87
   1000
   90
   8500.
   00 грн/міш.
   Немає на складі
   Семена пшеницы Балитус
    280
    120
    50
    90
    800.
    00 грн/міш.
    Немає на складі
    Семена пшеницы Богдана
     287-300
     100
     1000
     104
     10006.
     00 грн/міш.
     Немає на складі
     Семена пшеницы Колониа
      270-300
      130
      1000
      80
      10006.
      00 грн/міш.
      Немає на складі
      Семена пшеницы Мулан
       250-270
       101
       50
       95
       800.
       00 грн/міш.
       Немає на складі