1. Загальні положення

1.1 Дана Політика конфіденційності (далі - «Політика») розроблена ТОВ «ПОСІВНА» (реєстраційний код: 39888532, адреса: 03143, Київ, вул. Академіка Заболотного, 154 Д, оф. 601, далі - «Товариство» і / або «Адміністрація сайту ») відповідно до чинного законодавства України в тому числі Законом України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 № 2297-VI щодо користувачів сайту posivna.com.ua і встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту і розкриття персональних даних (далі - «Дані») користувачів Сайту.

1.2 Під Даними розуміється будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного Користувача. Це може бути: ім'я, прізвище, адреса електронної пошти, номер телефону, регіон проживання, ip-адреса, дані про використовувані Користувачем пристроях (комп'ютер, тип браузера, операційна система мобільного пристрою), повідомлення (інформація, яка міститься в листуванні між Користувачами один з одним, а також в листуванні з Адміністрацією Сайту), інша комунікаційна інформація, яка за бажанням Користувача, надається їм за допомогою реєстраційної форми та / або при заповненні свого Профілю на Сайті, написання повідомлення і / або відкликання, або інформація, отримана при усній комунікації користувачів і Адміністрації Сайту.

1.3 Під обробкою Даних розуміється будь-яка дія з Даними в тому числі, але не обмежуючись: доступ, надання, поширення, збирання, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та / або зміна, знеособлення та інші способи використання Даних Товариством.

1.4 Розпорядником Даних є Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОСІВНА» (реєстраційний код: 39888532).

1.5 Користувач, здійснивши реєстрацію на Сайті, вносячи при цьому свої персональні дані, і / або надаючи ці дані іншим шляхом, і / або здійснюючи будь-які дії в рамках сайту posivna.com.ua, і / або використовуючи будь-яку частину Сайту, та / або, шляхом висловлення згоди - активувавши кнопку «ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ» через форму сайту, висловлює свою згоду з положеннями цієї Політикою і дає ТОВ «ПОСІВНА», а також третім особам, які надають ТОВ «ПОСІВНА» послуги, зокрема, але не виключно, обробляють платежі, здійснюють доставку, дозвіл на обробку своїх Даних.

1.6 Користувачі можуть надавати Дані самостійно шляхом розміщення їх на Сайті або повідомляючи через канали телефонного зв'язку і / або на електронну та / або поштову адресу Товариства, або Дані можуть надаватися з інших джерел (відповідно до п.3 цієї Політики), наприклад, відгуки користувачів (оцінки, коментарі, підтвердження інформації) або інша інформація від третіх осіб, надана в ході направлення претензій, скарг та / або розгляду спорів, і / або інформація з загальнодоступних джерел в мережі Інтернет.

1.7 Користувач не має права використовувати сайт posivna.com.ua, якщо він не згоден з умовами цієї Політики.

1.8 Користувач визнає, що в разі його нехтування безпекою і захисту його Даних і даних по авторизації (пароль, логін) треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису та Даним Користувача. Сайт не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.

  1. Які особисті дані можуть збиратися?

2.1 Товариство може збирати такі дані:

- ім'я, прізвище, по батькові, дату народження, стать, сімейний стан, дані уповноваженої особи компанії, назву компанії, реквізити компанії, контактні телефони, адресу електронної пошти, адресу розташування компанії, інші комунікаційні дані за бажанням Користувача;

- інформація про обліковий запис Користувача в тому числі номер телефону, адресу електронної пошти, логін і пароль, інші Дані, необхідні для здійснення обслуговування користувачів Сайту, комунікації з Користувачами в тому числі, коли Користувач звертається в службу підтримки Сайту;

- інформація, яку Користувачі надають Товариству при укладанні договорів про надання послуг шляхом акцепту публічної оферти, розміщеної на Сайті і / або укладаючи договори на надання додаткових послуг на Сайті;

- інформація, необхідна для здійснення комунікацій між Користувачами Сайту в тому числі для здійснення і підтвердження угод між продавцями і покупцями, отримання і відправки повідомлень, розміщення відгуків, коментарів, вчинення платежів;

- дані про використовувані Користувачем пристрої, інформація про веб-сайтах користувачів і / або їхні мобільні Дані такі як: ip-адреса, дата і час, коли Користувач користується Сайтом, інформація про програмне забезпечення, а також використовуваний інтернет-браузер, інформація про операційну системі мобільного пристрою, інформація про роботу пристроїв Користувача, індивідуальні ідентифікатори пристроїв, які використовують Користувачі;

- дані, отримані в результаті проведення Товариством та / або третіми уповноваженими Товариством особами, різних опитувань, пов'язаних з поліпшенням надання сервісу Користувачам; інформація, отримана Товариством в результаті проведення маркетингових активностей;

- інформація, розміщена Користувачами за результатами їх обслуговування, відгуки, коментарі, звернення в службу підтримки, скарги, претензії др. звернення.

2.2 Товариство також може обробляти Дані за допомогою наступних технологій:

- файли Cookies (куки - невеликий фрагмент даних, які пересилаються на комп'ютер користувача при переході на веб-сторінку і / або при перегляді рекламного модуля на веб-сторінці і зберігаються на комп'ютері користувача і / або в його мобільному пристрої);

- пікселі (pixels - цифрові зображення, елемент матриці дисплеїв, які формують зображення), що дозволяють відстежити як часто Користувач використовує веб-сторінку з метою визначення браузера Користувача і надання сервісів, наприклад зберігання Даних в кошику між відвідинами; а також з метою усунення помилок роботи Сайту, ініційованих Користувачем при цьому вся інформація обробляється «як є» і не змінюється в процесі збору Даних.

  1. Використання та цілі обробки Даних

3.1 Товариство використовує і здійснює обробку Даних, з метою:

- здійснення покладених на Товариство функцій, повноважень і обов'язків відповідно до чинного законодавства України, також забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських та податкових відносин;

- для ідентифікації клієнта як Користувача Сайту, з метою зв'язку з Користувачами, в тому числі для надання послуг, обробки платежів, відправки проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, створення та реалізації бонусних програм, програм лояльності, відправки розсилок поштою, електронною поштою, на номер мобільного телефону, в тому числі з метою відправки комерційних пропозицій, повідомлення про акції та новини posivna.com.ua, поліпшення якості надання послуг, формування рейтингів, аналізу активності користувачів, здійснення пошуку за ключовими словами, управління трафіком на Сайті, аналізу та прогнозування переваг, інтересів користувачів; проведення науково-дослідницької та аналітичної активності, а також забезпечення дотримання умов Користувачами Угоди, Правил розміщення інформації на Сайті, Правил публікації відгуків, Правил оформлення товарних позицій.

3.2 Суспільство не здійснює обробку Даних, що стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства в громадських об'єднаннях. Інформація, яка характеризує фізіологічні особливості користувачів, на основі яких можна встановити його особистість не обробляється.

3.3 Терміни обробки і зберігання Даних визначаються, виходячи з цілей обробки Даних, а також виходячи з умов, зазначених в договорах, укладених з Користувачами відповідно вимог чинного законодавства України.

  1. Умови надання доступу до Даних

4.1 Розкриття Даних проводиться при замовленні Користувачем товарів / послуг на posivna.com.ua продавцеві / постачальнику таких товарів послуг, але тільки в обсязі, який необхідний для ідентифікації Користувача і його замовлення.

4.2 В окремих випадках, з метою демонстрації ефективності роботи Сайту і підвищення іміджу Сайту, Товариство може розкривати статистику роботи Сайту, не розкриваючи при цьому персональні дані та інформацію, яка є комерційною таємницею.

4.3 На Сайті міститься посилання на інші веб-ресурси при переході Користувачами, на які дія цієї Політики не поширюється.

4.4 Товариство здійснює обробку Даних на законній і справедливій основі: Дані не розкриваються третім особам і не поширюються без згоди Користувача, за винятком випадків передбачених чинним законодавством України і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не виключно:

- за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право подавати заявки та отримувати такі дані;

- в тому випадку якщо, на думку ТОВ «ПОСІВНА», Користувач порушує умови цієї Політики і / або інших договорів і угод укладених між ТОВ «ПОСІВНА» і Користувачем, а також положень Угоди, Правил розміщення інформації на Сайті, Правил публікації відгуків, правил оформлення товарних позицій.

4.5 Товариство залишає за собою право відповідно до вимог чинного законодавства України проводити обмін Даними з державними органами з метою: запобігання шахрайства на Сайті, врегулювання спірних ситуацій і з'ясування обставин, які можуть бути / стати причиною порушення чинного законодавства, а також у разі виявлення Товариством неправомірних дій користувачів Сайту та / або отримання претензій, скарг, звернень від третіх осіб.

  1. Як змінити / видалити Дані або відкликати згоду

5.1 Користувачі в будь-який момент можуть змінити / видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки, або відкликати свою згоду на обробку Даних, відправивши повідомлення на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або поштову адресу: 03143, Київ, вул. Академіка Заболотного, 154 Д, оф. 601.

5.2 Після отримання такого повідомлення обробка Даних Користувача буде припинена, а його Дані будуть видалені, крім випадків, якщо така обробка може бути необхідна відповідно до чинного законодавства України.

5.3 Функціонування деяких можливостей posivna.com.ua, для яких необхідна наявність інформації про Користувача, може бути припинена з моменту зміни / видалення Даних.

5.4 Товариство здійснює обробку та зберігання Даних для реалізації цілей, зазначених в цій Політиці протягом усього необхідного періоду для цього, але не більше 5 (п'яти) років з дати останнього взаємодії Користувача з Сайтом.

  1. Захист Даних

6.1 Товариство, при обробці Даних застосовує всі необхідні технічні, організаційні, правові заходи для захисту Даних від неправомірного і / або несанкціонованого доступу до таких Даних, в тому числі зміни, видалення, надання, поширення, а також інших неправомірних дій.

6.2 Товариство на постійній основі здійснює контроль за прийнятими заходами щодо забезпечення безпеки.

  1. ДОДАТКОВІ УМОВИ

7.1 Товариство залишає за собою право змінити умови цієї Політики в будь-який момент. В такому випадку, оновлена ​​редакція буде розміщена на сторінці за адресою: posivna.com.ua. У разі, якщо Користувач не згоден зі змінами, він зобов'язується негайно припинити будь-яку взаємодію з Сайтом.

7.2 ТОВ «ПОСІВНА» не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики.

7.3 У випадку, якщо будь-яке положення цієї Політики включаючи будь-яку пропозицію, пункт або його частину, визнається таким, що суперечить чинному законодавству України, або недійсним, це не вплине на інші положення, вони залишаються повністю в силі і продовжують діяти в повній силі і є дійсними, а будь-яке недійсне положення, або положення, яке не може бути виконано, без подальших дій Сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.

7.4 Термінологія, яка використовується в цій Політиці, має таке ж значення, як і в Угоді, якщо не вказано інше.