photo blog 0218

photo blog 0218Фенологія розвитку. Сівбу гібриду кукурудзи DN Argo ФАО 250 було виконано 28 квітня. Появу сходів відмічено 7 травня, що вказує на високу початкову енергію рослин. На стадії формування 3-5 листків спостерігалось явище антоціанового (фіолетово-бордового) забарвлення у рослин.

За діагностичними ознаками, це вказує на дефіцит доступного фосфору для рослин. Період сходи-господарська стиглість тривав 139 днів. (табл.2.29)

photo blog 0188

Фітосанітарний стан. Враховуючи, що попередником кукурудзи був соняшник у ході обліку визначено, що фітоценоз кукурудзи створювали такі види:
- лобода біла – 20 %;
- щириця звичайна – 3,6 %;
- мишій сизий – 21,8 %;
- гірчак березковидний – 21,8 %;
- фіалка польова – 3,6 %;
- талабан польовий – 3,6 %;
- паслін чорний – 5,5 %;
- квасениця звичайна – 5,5 %;
- березка польова – 5,5 %;
- осот жовтий – 1,8 %;
- редька дика – 1,8 %;
- амброзія полинолиста – 1,8 %;
- падалиця соняшника ІМІ – 3,6 %.

photo blog 0189

За результатами останнього етапу обліку забур’яненості було визначено, що після внесення Люмакс 3,5 л/га та Лаудіс+ПАР 0,4 кг/га та у фазу 3-5 листків знищувалась найбільша кількість бур’янів незалежно від виду та стадії розвитку. При цьому середня кількість бур’янів становила 6,5 та 9,2 шт./м2. Разом з тим кількість бур’янів була найбільша у варіантах після внесення Гроділ Максі 375 OD та Ратнік та Сатурн – 20-30 шт./м2 (табл.3.21).

Найефективніші схеми захисту:
1) Використання досходових гербіцидів Люмакс 3,5 л/га та Акріс 2,5 л/га – забезпечувало чистоту посівів від 84 до 91 %;
2) Внесення Люмакс 3,5 л/га у фазу 3-5 листків культури дозволяло контролювати у середньому до 95 % бур’янової рослинності в кукурудзі на різних фонах досходового захисту;
3) При умові лише післясходового захисту 92,6 % ефективного контролю бур’янів досягається після Люмакс 3,5 л/га і 90,7% при внесенні його лише досходово (рис.9, рис.10);
4) У варіанті захисту Акріс 2,5 л/га + Аденго 0,4 л/га досягнуто 100%-ну ефективність захисту (табл. 3.22).

photo blog 0190

photo blog 0191

photo blog 0192

photo blog 0193

У рисунку 11 зображено безперервний динамічний процес появи бур’янів у посівах кукурудзи дослідного поля. Слід відмітити, що в умовах 2018 року, у зв’язку із сприятливими умовами для рослин між хвилями різкого збільшення чисельності бур’янів був короткий інтервал. Таким чином, оптимальні фази розвитку кукурудзи та бур’янів, коли застосовують післясходовий захист повністю співпали, а наступна Хвиля 2 бур’янів розвинулась значно пізніше і повільніше. На час розвитку та появи нової хвилі бур’янів, посіви кукурудзи уже мали високу конкуруючу здатність.
Проведений видовий аналіз засміченості посівів кукурудзи показав, що головні бур’яни, які створюють перешкоди до оптимального росту і розвитку культурних посівів – мишій сизий, лобода біла та гірчак березковидний.
Орієнтуючись на ці види бур’янів у дослідних варіантах виявлено їх розподіл.
Домінуючими за видовим складом були такі види бур’янів як: мишій сизий, лобода біла та гірчак березковидний.
Керуючись результатами фітосанітарного обліку посівів було створено морфологічні карти забур’яненості для більш чіткого співставлення і порівняння варіантів захисту (рис.12).
При цьому було виявлено що:
- Лаудіс та Діален Супер володіють системною дією і пригнічують як злакові так і дводольні бур’яни;
- на фоні Харнес пригнічувалась більше мишій та гірчак березковидний;
- на фоні Примекстра зменшувалась частка гірчака березковидного в той час як на фоні Екстракорн пригнічення було відсутнім;
- на фоні Люмакс та Акріс відмічено низьку кількість бур’янів, що дозволяє зробити висновок про якісну системну дію цих гербіцидів.

photo blog 0194

 

photo blog 0195

photo blog 0196

Рис.12. Структура забур’яненості поля в залежності від досходового захисту, шт.м2

Морфометричні параметри культури. Результати вимірювання показали, що висота рослин незалежно від варіантів гербіцидного захисту суттєво не змінювалась. І порівняно із минулим 2017 роком показники висоти були вищими на 50% (від 299 до 335 см) (табл.3.23).

photo blog 0197

Висота кріплення початку є важливим морфометричним параметрам, який характеризує адаптивність рослини до агрокліматичних умов. Науковцями було доведено, що при формуванні точки прикріплення початку у кукурудзи нижче ніж 80 см і вище ніж 145 см, це призводить до втрат врожаю під час збирання.

Таким чином висота прикріплення основного початку у варіантах із застосуванням досходових Примекстра 4,5 л/га, Екстракорн 4,5 л/га та Акріс 2,5 л/га – знаходилась в межах регламенту. (табл. 3.24).

photo blog 0198

Найвищу урожайність зерна одержано у варіантах:

11,40 т/га - Харнес 2,0 л/га+ Діален Супер 1,0 л/га;
10,84 т/га - за внесення Люмакс 3,5 л/га після появи сходів;
10,59 т/га - на фоні Люмакс 3,5 л/га + МайсТер 0,15 кг/га;
10,51-10,50 т/га - після Акріс 2,5 л/га + Люмакс 3,5 л/га та Екстракорн 4,5 л/га + Акріс 1,5 л/га + ПАР.
(табл.3.25).

photo blog 0199

Отже, при порівнянні асортименту гербіцидів було визначено, що за умов відсутності досходового захисту із післясходовим гербіцидом Люмакс 3,5 л/га урожайність зерна підвищується на 40% порівняно із контролем;
- із Харнес 2,0 л/га + Діален Супер 1,0 л/га ефективність захисту збільшується до 31 %;
- у комбінації із Примекстра 4,5 л/га + Гроділ Максі 0,1 л/га ефективність вища на 22%;
- із Екстракорн 4,5 л/га + Акріс 1,5 л/га + Пар – на 28 % порівняно із іншими із Екстракорн;
- із Люмакс 3,5 л/га + МайсТер 0,15 кг/га – на 24 % порівняно із іншими із Люмакс;
- із Акріс 2,5 л/га + Люмакс 3,5 л/га – на 24 % порівняно із іншими із Акріс.

photo blog 0200

Показник виходу зерна характеризує озерненість початка та його адаптивність до технології вирощування та зовнішніх умов. Слідом за цим, показник «вихід зерна» у всіх досліджуваних варіантах змінювався в від мінімального 80 % до рекордного виходу 93,5 % (табл.3.26).

photo blog 0201

Із одержаних порівняльних даних (табл.3.27) 2017-2018 рр. видно, що у варіантах лише із післясходовим захистом урожайність збільшувалась залежно від препарату на 35- 46% порівняно із контролем, тоді як після досходових Харнес 2,0 л/га – від 28-38%, із Примекстра 4,5 л/га –від 13-30%, із Люмакс 3,5 л/га – від 11-22%, із Акріс 2,5 л/га – від 13-24%.
У середньому за 2017-2018 рр. найвища урожайність кукурудзи серед варіантів захисту була після Харнес 2,0 л/га + МайсТер 0,15 кг/га – 9,48 т/га.

photo blog 0202


Рис.13. Урожайність без застосування досходового захисту

photo blog 0203


Рис. 14. Урожайність на фоні Харнес 2,0 л/га

photo blog 0204


Рис.15. Урожайність на фоні Примекстра 4,5 л/га

photo blog 0205

Рис. 16. Урожайність на фоні Люмакс 3,5 л/га

photo blog 0206

Рис. 17. Урожайність на фоні Акріс 2,5 л/га

Визначальним етапом системи захисту і технології в цілому є фінансовий аналіз виробництва. В ході цього було проаналізовано варіанти із застосуванням окремо досходових гербіцидів, окремо післясходових та комбінації досходових із післясходовими (табл.3.28).
Серед варіантів із застосуванням лише досходового гербіциду, кращим залишається Люмакс 3,5 л/л, де найбільший прибуток із урожаєм у 2017 р. становив 22816 грн/га і 36377 грн/га у 2018 р.
У варіанті, де досходовий захист не виконувався - найвищий прибуток із урожаєм визначено у 2017 р. після МайсТер 0,15 кг/га – 34955 грн/га, а у 2018 р. після Люмакс 3,5 л/га – 49453 грн/га.
За даними таблиці 3.29 кращою схемою захисту із Харнес 2,0 л/га виявився Діален Супер 1,0 л/га, де урожайність – 11,4 т/га і максимальний прибуток із урожаєм – 52500 грн/га, а витрати на захист – 738,04 грн./га. При цьому прибавка становила 3,59 т/га, а її вартість – 16765 грн./га.

Краща комбінація із Примекстра 4,5 л/га + Гроділ Максі 0,1 л/га. Прибуток із урожаєм у цьому варіанті становив 40453 грн./га прибавка до контролю 1,96 т/га, а її вартість 9153 грн./га (табл.3.30).
У варіанті із Екстракорн 4,5 л/га вища економічна ефективність захисту досягалась із Акріс 1,5 л/га + ПАР – урожайність – 10,5 т/га, прибавка 2,93 т/га і прибуток із урожаєм – 46963 грн./га (табл.3.31).
У комбінації із Люмакс 3,5 л/га + МайсТер 0,15 кг/га (табл.3.32) одержано найвищий прибуток із урожаєм становив 47471 грн/га.
У варіантах із Акріс 2,5 л/га + Люмакс 3,5 л/га, найвища урожайність становила 10,51 т/га, а прибуток із урожаєм – 46933 грн. /га (табл.3.33).

Економічна ефективність досходового та післясходового захисту

photo blog 0207

Економічна ефективність від застосування захисту із внесенням Харнес 2,0 л/га

photo blog 0208

photo blog 0209

Економічна ефективність застосування захисту із внесенням Примекстра 4,5 л/га

photo blog 0210

photo blog 0211

Економічна ефективність застосування захисту із внесенням Екстракорн 4,5 л/га

photo blog 0212

photo blog 0213

Економічна ефективність застосування захисту із внесенням Люмакс 3,5 л/га

photo blog 0214

photo blog 0215

Економічна ефективність застосування захисту із внесенням Акріс 2,5 л/га

photo blog 0216

photo blog 217

 

Висновки:
Найефективніше знищення бур’янів досягається за таких схем захисту:
– Аденго 0,4 л/га + (Люмакс 3,5 л/га або Акріс 2,5 л/га);
– Люмакс 3,5 л/га +Люмакс 3,5 л/га
– Лаудіс 0,4 кг/га + (Екстракорн 4,5 л/га або Люмакс 3,5 л/га);
Найвища урожайність кукурудзи одержана за таких варіантів захисту:
11,40 т/га - Харнес 2,0 л/га+ Діален Супер 1,0 л/га;
10,84 т/га - внесення Люмакс 3,5 л/га лише після появи сходів;
10,59 т/га - на фоні Люмакс 3,5 л/га + МайсТер 0,15 кг/га;
10,51-10,50 т/га - після Акріс 2,5 л/га + Люмакс 3,5 л/га та Екстракорн 4,5 л/га + Акріс 1,5 л/га + ПАР
Економічно вигідними для товарного виробництва кукурудзи є варіанти захисту:
– Харнес 2,0 л/га + Діален Супер 1,0 л/га – 52,5 тис. грн/га прибутку із урожаєм;
– Люмакс 3,5 л/га досходово – 49,5 тис. грн/га;
– Люмакс 3,5 л/га + МайсТер 0,15 кг/га - 47,5 тис. грн./га;
– Акріс 2,5 л/га + Люмакс 3,5 л/га або Екстракорн 4,5 л/га - 46,9 тис. грн/га.

Читайте далі статтю "Ефективні схеми живлення для кукурудзи"

Рекомендований продукт
Гербицид Экстракорн
  метолахлор, тербутилазин
  Кукурудза, Соняшник, Картопля, Люпин, Соя, Плодово-ягідні культури
  298.
  34 грн/л
  Немає на складі
  Микроудобрение Евростим ZN (цинк)
   цинк, фосфор, калій
   Кукурудза, Соя, Соняшник, Ріпак озимий, Ріпак ярий, Пшениця озима, Жито, Ячмінь озимий, Ячмінь ярий, Горох
   178.
   47 грн/л
   Немає на складі
   Микроудобрение Авангард Хелат Цинка
    азот, цинк
    Кавун, Виноград, Суниця, Картопля, Льон, Нут, Плодово-ягідні культури, Ріпак озимий, Ріпак ярий, Соя, Хміль
    67.
    78 грн/л
    Передзамовлення
    250
    120
    зерно, силос
    220
    1200.
    00 грн/міш.
    Немає на складі
    Семена кукурузы ДН Орильский
     320
     155
     зерно, силос
     260
     1576.
     00 грн/міш.
     У Наявності
     Семена кукурузы Меган
      250
      150
      зерно, силос
      285
      1430.
      1530.00 грн
      00 грн/міш.
      Немає на складі