photo blog 0149

photo blog 0149Мета досліду: вивчити вплив живильних комплексів із різним хімічним складом, на урожайність сої, ріст і розвиток, показники якості насіння, підвищення стресостійкості до несприятливих погодних умов (дефіциту вологи в ґрунті, підвищення температури повітря) на прикладі ультра раннього сорту сої Favorit.Умови та методика проведення досліджень:


Технологія. Попередник – кукурудза на зерно; основний обробіток ґрунту – оранка на 25-28 см, ранньовесняне закриття вологи, передпосівна культивація 4-6 см. Удобрення: основне КАС-200 кг/га, припосівне внесення добрив NPK – не вноситься.
Повторність досліду – триразова.
Облікова площа ділянки – 60 м2.
Густота висіву насіння – 600 тис.шт./га.
Ширина міжрядь – 30 см.
Глибина загортання насіння – 3-5 см. Із прикочуванням рядків.
Особливість. Препарати у досліді застосовувалися однократно у рекомендованій до застосування нормі за такими етапи. Перший етап – обробка насіннєвого матеріалу препаратом, другий етап – внесення препаратів на поверхню ґрунту але до появи сходів та третій етап – у фазу початок цвітіння.
Система гербіцидного захисту посівів: досходовий гербіцид не вносився, післясходовий захист – хізалофоп-П-етил, 125 г/л + бентазон 480 г/л у фазу 2-3 трійчастого листка.

photo blog 0150


Спостереження та обліки:

 • фенологічні спостереження: (поява сходів, 1-й трійчастий листок, 3-й трійчастий листок, цвітіння, господарська стиглість);
 • висота рослин, висота кріплення нижнього бобу (вимірювання виконується на 25 випадкових рослинах у кожному варіанті);
 • структура урожаю (к-ть бобів, к-ть зерен з рослини)
 • урожайність, т/га (урожайність насіння зібраного з ділянки, у перерахунку із фактичної вологості на стандартну 14%);
 • показники якості насіння (білок, маса 1000 насінин, г)

Результати досліджень


Сівба сої виконувалась у оптимальний строк для агрокліматичної зони – 11 травня. Вже через 8 днів було отримано дружні сходи сої.
Фенологічні спостереження. Період сходи–3-й трійчастий листок супроводжувався оптимальними умовами для росту культури (табл.2.9). Посіви розвивались рівномірно. Застосування препаратів на посівах сої по вегетації мало позитивний ефект - через 10-18 днів відмічалось у варіантах стрибки активного росту та розвитку рослин, порівняно до контрольного варіанту. Рослини мали більш насичене забарвлення листків, розміри листкової пластинки були більшими (9-11 см). Тривалість вегетаційного періоду 107 днів.

photo blog 0151


Висота рослин і точка прикріплення нижнього бобу сої досить важливі параметри у виробництві, і визначити вплив сукупної дії факторів (освітленість, густота посіву, фітотоксичний вплив гербіцидів, хвороби та шкідники, погодні фактори – посуха, високі температури, опади, кількість світлових днів) на ці показники і є досить важливим.
Значення показників висоти рослин сої у 2018 році та висота прикріплення нижнього бобу були досить високими – 107,6 см та 28,3 см, що вказує на високу потенційну спроможність до росту та розвитку вегетативної маси та в подальшому формування високого урожаю зерна (табл.2.10). Крім того, висота рослин зазначеного сорту сої вирізнялася.

photo blog 0152


За сприятливих умов живлення, рослини сої здатні формувати боби вище від поверхні ґрунту, у менш сприятливих – нижче. Таким чином слід відмітити, що застосування препаратів створює більш сприятливі умови для живлення культур. Застосування хелатного добрива молібдену (11) зумовлює найвищу висоту формування нижнього бобу -28,3 см. Крім того висота кріплення нижнього бобу також залежить від особливостей сорту.
У процесі аналізування елементів структури урожаю сої, було визначено, що застосування поживного комплексу Evronorm Miko 1,0 л/т (2) та Rizo 2,0 л/т (3) сприяло збільшенню кількості сформованих бобів від 12,3 шт. до 30,5 шт., що майже у 3 рази перевищує рослини із контролем кількість зерен на рослині була більшою (табл.2.11).

photo blog 0153


Середня урожайність сої у 2018 році у наших дослідженнях становила 3,14 т/га, що на 12 % більше ніж у минулому році (табл.2.12).

photo blog 0154


Де вище значення 3,40 т/га відмічалось у варіанті (4) із передпосівним застосуванням Evronorm N 1,0 л/т. Розмір прибавки до контролю склав 0,77 т/га.
Отже застосування поживних комплексів у посівах сої дозволяє підвищити урожайність до 22%.
Однією із важливих ознак якості зерна сої є її натурна вага та вміст білка.
Сорт сої відноситься до групи культур із вмістом білка до 41-42%.
У наших дослідженнях отримали наступні результати лабораторних досліджень: найвища маса 1000 зерен – 154,3 г за участі препарату Evronorm N 1,5 л/га, що вище від контролю на 13% (табл.2.13).
Разом з тим вміст білку у зерні був високим – 41,7 % отримали у варіанті (10) Evrostim Premium 2,1 л/га. При цьому було відмічено, що із збільшенням норми застосування препарату по вегетації від 0,7 до 2,1 л/га зростає вміст білка.

photo blog 0155


Застосування Evronorm N та Evronorm Rizo у 2018 році дозволило одержати більший прибуток на 22,5 % або додатково одержувати 7,4 тис. грн. з кожного гектара посіву сої (табл.2.14).

photo blog 0156


Висновки: застосування поживних комплексів Evronorm N та Evronorm Rizo не тільки позитивно впливає на процеси розвитку та формування урожаю, а й в кінцевому результаті дозволяє одержувати:

 • вищу прибавку до урожаю - 0,77 т/га;
 • підвищити рівень урожайності на 22 %;
 • збільшити додатковий дохід до 7,4 тис. грн./га.
Рекомендований продукт
Евронорм деструктор целюлозы
  бактерії Paenibacillus polymyxa і азотфіксуючі бактерії
  Горох, Гірчиця, Кукурудза, Нут, Овес, Соняшник, Пшениця озима, Пшениця яра, Ріпак озимий, Жито, Буряк цукровий, Сорго, Соя, Сочевиця, Ячмінь озимий, Ячмінь ярий
  243.
  50 грн/кг
  Немає на складі
  Инокулянт Евронорм Ризо
   азотфіксуючі бактерії
   Горох, Нут, Соя, Сочевиця
   393.
   30 грн/л
   Немає на складі
   азот, бор, гумінові речовини, калій, кобальт, марганець, мідь, молібден, нікель, фосфор, цинк
   Кукурудза, Соняшник, Пшениця озима, Пшениця яра, Соя, Ячмінь озимий, Ячмінь ярий
   76.
   110.00 грн
   00 грн/л
   У Наявності
   Микроудобрение Евронорм Р (Фосфор)
    гриби Trichoderma
    Кукурудза, Соняшник, Пшениця озима, Пшениця яра, Жито, Ячмінь озимий, Ячмінь ярий
    310.
    00 грн/л
    Немає на складі
    Микроудобрение Евростим ZN (цинк)
     цинк, фосфор, калій
     Кукурудза, Соя, Соняшник, Ріпак озимий, Ріпак ярий, Пшениця озима, Жито, Ячмінь озимий, Ячмінь ярий, Горох
     178.
     47 грн/л
     Немає на складі
     Микроудобрение Евростим МО (Молибден)
      молібден, азот, фосфор, калій
      Пшениця озима, Пшениця яра, Ячмінь озимий, Жито, Соя, Горох, Кукурудза, Овес, Просо, Нут, Сочевиця, Буряк цукровий, Багаторічні злакові трави
      178.
      47 грн/л
      Немає на складі