photo blog 0185

photo blog 0185Проаналізувавши сітку варіантів із забур’яненістю посівів соняшника за різних схем захисту слід відмітити, що чисельність бур’янів у середньому на контролі становила 183,8 шт./м2.

Найменша кількість бур’янів зафіксована у варіантах із досходовими гербіцидами Харнес 2,0 л/га та Фронтьєр Оптіма 2,0 л/га, а при взаємодії їх із післясходовими гербіцидами, це сприяло зниженню кількості бур’янів у 8,5-10 разів порівняно із контролем (табл.3.7).

photo blog 0168

У варіантах досліду було також проаналізовано індивідуальний вплив на забур’яненість як досходового захисту так окремо і післясходового захисту (табл.3.8).

photo blog 0169

Визначено, що після внесення Харнес 2,0 л/га було знищено до 92,6 % бур’янів, тоді як після Рейсер 2,5 л/га залишалось 75 % бур’янів злакової групи. За комбінації досходових у баковій суміші Харнес 2,0 л/га + Гезагард 2,0 л/га контролювалося 88,9 % бур’янів.

Серед варіантів із гербіцидами післясходового захисту відмічено, що із використанням Селект 1,5 л/га знищувалося до 77 % бур’янів, тоді як внесення Експрес 25 г/га було малоефективним.
В залежності від схем захисту, під впливом гербіцидів показники висоти рослин соняшника суттєво різнилися (табл. 3.9).
Таким чином було визначено, що на фоні досходового захисту Харнес 2,0 л/га висота рослин була найнижчою.
Із використанням Експрес 50 г/га рослини були вищими порівняно із Експрес 25 г/га, що говорить про стимулюючий ефект препарату. Однак найвища висота рослин відмічалась після застосування Селект 1,5 л/га – де середній показник становив 201 см.

photo blog 0170

У ході визначення впливу гербіцидного захисту на величину діаметра кошика, з’ясувалося, що за використання досходового Харнес 2,0 л/га та Акріс 2,5 л/га як у 2017 р. так і у 2018 р. позитивно впливало на цей показник (у середньому 19,2-19,4 см), а за досходового захисту у баковій суміші Харнес 2,0 л/га + Гезагард 2,0 л/г середній діаметр кошика становив 19,2 см, а також за післясходового захисту Експрес 25 г/га та Сальса 25 г/га – 19,2 см (табл.3.10).

photo blog 0171

Як результатом сприятливих умов 2018 року було визначено, що показники площі листкової поверхні рослин соняшника були високими і в залежності від варіантів захисту змінювались від 23,8 до 79 дм2.

Найбільші показники площі листкової поверхні соняшника визначено у варіантах
79,0 дм2 - Екстракорн 4,5 л/га + Експрес 25 г/га ,
75,6 дм2 - Екстракорн 4,5 л/га,
74,1 дм2 - Рейсер 2,5 л/га + Скат 1,25 л/га,
70,7 дм2 – Дуал Голд 1,6 л/га + Міура 1,0 л/га,
67,9 дм2 –Дуал Голд + Сальса 25 г/га.
75,7 дм2 - Фронтьєр Оптима 2,0 л/га + Стомп 2,5 л/га + Селект 1,5 л/га,
68,8 дм2 - Дуал Голд 1,6 л/га + Гезагард 1,6 л/га+ Експрес 50 г/га. (табл.3.11).

photo blog 0172

Кінцевим результатом від практичного застосування гербіцидного захисту є урожайність та економічна ефективність.

На основі одержаних даних стало відомо, що урожайність соняшника в залежності від комбінацій досходового та післясходового захисту становила в межах від 2,53 до 4,43 т/га. Найвищий показник зафіксовано у варіанті Екстракорн 4,5 л/га + Експрес 50 г/га, найменший - із Сальса 25 г/га (табл.3.12).

photo blog 0173

Варіанти захисту, де одержано найвищу урожайність:

4,14 т/га – Харнес 2,0 л/га лише досходовий захист;
3,09 т/га – Скат 1,25 л/га лише післясходовий захист;
4,43 т/га – Екстракорн 4,5 л/га + Експрес 50 г/га – повний захист;
4,35 т/га – Харнес 2,0 л/га + Гезагард 2,0 л/га та Експрес 25 г/га – повний захист із баковою сумішшю.
За таких комбінацій захисту урожайність соняшника збільшується, порівняно з контролем на 7-35 %.
Дієвим показником ефективності гербіцидного захисту є можливість формування прибавки по відношенню до контролю. Після застосування Харнес 2,0 л/га, одержано найвищу прибавку до урожаю порівняно із контролем на 1,25 т/га, і прибутком 40,9 тис. грн/га. Найбільш вартісним захистом серед варіантів досліду було визначено Фронтьєр Оптима 2,0 л/га + Стомп 2,5 л/га – 2328,8 грн./га, однак з економічного аспекту, ця схема є виправданою. (табл. 3.13).

photo blog 0174

Найбільша урожайність під захистом Експрес 25 г/га 4,35 т/га визначена у схемі із баковою сумішшю ґрунтових гербіцидів Харнес 2,0 л/га + Гезагард 2,0 л/га та Акріс 2,5 л/га – 4,27 т/га, прибуток із одержаним урожаєм становив 42,2 та 41,4 тис. грн/га відповідно (табл.3.14)

photo blog 0175

У схемі захисту із Експрес 50 г/га одержали максимальну урожайність по досліду – 4,43 т/га після Екстракорн 4,5 л/га, де прибавка до контролю 1,43 т/га, і прибуток із урожаєм 42,9 тис. грн./га (табл. 3.15).

photo blog 0176

У схемі із Міура 1,0 л/га найвищий показник урожайності 4,24 т/га одержано після Рейсер 2,5 л/га, при цьому прибавка до контролю - 1,42 т/га, а прибуток від застосування 40,7 тис. грн./га. (табл.3.16).

photo blog 0177

Внесення страхового гербіциду Сальса 25 г/га після Стомп 4,5 л/га, дозволило одержати 4,16 т/га насіння, де прибавка була найвищою – 1,63 т/га, а прибутковість – 40,4 тис. грн./га (табл.3.17).

photo blog 0178

Застосування Селект 1,5 л/га після Рейсер 2,5 л/га дало змогу отримати найвищу урожайність соняшника - 4,25 т/га, де прибуток становив 39,2 тис. грн/га (табл.3.18).

photo blog 0179

Застосування Скат 1,25 л/га після досходових гербіцидів Рейсер 2,5 л/га та Екстракорн 4,5 л/га забезпечило одержання урожаю 4,03 т/га. Однак економічна перевага досягалась після Екстракорн 4,5 л/га, де відповідно через нижчі затрати на захист прибуток становив 38,8 тис. грн/га

photo blog 0180

photo blog 0181

За динамікою змін урожайності визначено (рис.5, рис. 6), що найвища урожайність за умов досходового захисту та післясходового Сальса 25 г/га у поточному році досягається після застосування Стомп 4,5 л/га. Однак у середньому за 2016-2018 рр. визначено що вища урожайність одержувалася після досходового захисту Рейсер 2,5 л/га – 3,20-3,46 т/га.

photo blog 0182

При використанні післясхового гербіциду Міура 1,0 л/га найвища урожайність одержувалась на фоні досходового гербіциду Рейсер 2,5 л/га та бакової суміші Харнес 2,0 л/га + Гезагард 2,0 л/га. Де середня урожайність соняшник за 2016-2018 роки досліджень становила 3,52 т/га та 3,48 т/га відповідно (рис.7).

photo blog 0183

У середньому за 2016-2018 рр. вища урожайність 3,47 т/га із використанням Селект 1,5 л/га одержувалась у варіанті із досходовим Рейсер 2,5 л/га (рис.8).

photo blog 0184

Висновки: серед 84 комбінацій гербіцидного захисту були визначені найефективніші варіанти за такими критеріями.

З точки зору ефективності знищення бур’янів:
- Фронтьєр Оптима 2,0 л/га + будь-який післясходовий гербіцид досліду крім Експрес 25 г/га;
- Харнес 2,0 л/га + Експрес 25 або Експрес 50 г/га;
- Стомп 4,5 л/га+ Сальса 25 г/га або Міура 1,0 л/га;
- Харнес 2,0 л/га + Гезагард 2,0 л/га + Міура 1,0 л/га.
З точки зору одержання найвищої урожайності:
- 4,43 т/га – Екстракорн 4,5 л/га + Експрес 50 г/га;
- 4,35 т/га – Харнес 2,0 л/га + Гезагард 2,0 л/га;
- 4,24 т/га – Рейсер 1,5 л/га та Селект 1,5 або Міура 1,0 л/га;
З точки зору економічної ефективності захисту (прибуток із урожаєм):
41,0 тис. грн/га - Харнес 2,0 л/га;
42,2 тис. грн/га – Харнес 2,0 л/га + Гезагард 2,0 л/га + Експрес 25 г/га;
42,8 тис. грн/га – Екстракорн 4,5 л/га + Експрес 50 г/га;

Читайте далі статтю "Виробнича система захисту Сlearfield".

Рекомендований продукт
Гербицид Гезагард
  прометрин
  Горох, Картопля, Кормові боби, Кукурудза, Морква, Соняшник, Соя, Квасоля, Часник
  299.
  50 грн/л
  Немає на складі
  Гербицид Миура
   хізалофоп-П-етил
   Картопля, Льон-довгунець, Цибуля, Соняшник, Помідори, Ріпак озимий, Ріпак ярий, Буряк цукровий, Соя
   508.
   30 грн/л
   У Наявності
   Гербицид Основа
    ацетохлор
    Кукурудза, Соняшник, Соя
    187.
    80 грн/л
    Закінчується
    Гербіцид Стомп
     пендиметалін
     Цибуля, Морква, Капуста
     264.
     61 грн/л
     У Наявності
     Гербицид Харнес
      ацетохлор
      Кукурудза, Соняшник, Соя
      233.
      45 грн/л
      У Наявності